duminică, 30 noiembrie 2014

MEMORIALUL „Mihai CRETU” ediția a IV-a

La patru ani de la despărțirea de Mihai Crețu”, cu sprijinul Societății „CĂPRARIU” S.A.   Roman, se organizează a IV-a ediție a Memorialului ”Mihai CREȚU”, în varianta on line.

La această ediție, concursul rebusist constă în compunerea unui careu de cuvinte încrucișate pe baza unei liste de cuvinte tematice alcătuită, la liberă alegere, de fiecare participant.


Regulament
1)      Adresabilitate:  La concurs  pot participa rebusiști consacrați sau începători, din țară sau
din străinătate, care recunosc și respectă prezentul regulament.
2)      Dimensiunea grilei: 11/11, cu maximum 19 puncte negre.
3)      Cuvintele tematice: vor fi considerate cuvinte tematice și punctate corespunzător, doar
cuvintele care conțin cel puțin una din literele:  C, E, R, T, U.
4)      Cuvintele tematice/netematice folosite în încrucișare trebuie să figureze în DEX, ediția
1996, ca și noțiuni-titlu.

Nu se acceptă:
*        repetări de cuvinte sau de grupuri de două litere;
*        familii de cuvinte;
*        abrevieri neconsemnate în DEX;
*        denumiri științifice de plante și animale;
*        bare;
*        semiînchideri;
*         similitudini mai mari de 30%


5)      Stabilirea punctajului se face aplicând regula următoare : fiecare literă C, E, R, T, U
dintr-un cuvânt = 1 punct. Total litere C, E, R, T, U  din cuvintele introduse  = Punctaj careu.


6)      Departajare. La egalitate de puncte se respectă, în ordine, următoarele criterii:
a)      nr. de puncte negre;
b)      grilele cu mai puține vocale;
c)      grilele cu cele mai puține litere complet izolate;
d)      grilele cu cel mai mare număr de cuvinte tematice.


7)      Premiere:
v      Locul I – 300 lei;
v      Locul II – 200 lei;
v      Locul III – 100 lei;
v      2 Mențiuni a câte 50 Lei.


8)      Norme de redactare
Lucrarea de concurs va fi transcrisă în Grila de la pagina 2 a postării, iar cuvintele
tematice din grilă vor fi trecute în Lista cuvintelor tematice aflată pe aceeași pagină. Se vor completa și rubricile: a) Punctaj careu; b) Nr. puncte negre; c) Nr. de litere izolate; d) Grupuri de două litere, e) Cuvinte netematice,  precum și Caseta cu datele personale.


9)      TrimitereGrila, Casetele și Lista cuvintelor tematice (completate în documentul pus la dispoziţie mai jos)  vor fi trimise până în ziua de 22 decembrie 2014, la adresa de e-mail mihaicretu2014@yahoo.com


            Precizări:
*      Încrucișarea se va face cu „â”;
*      Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament conduce la eliminarea din concurs;
*      La concurs nu pot participa membrii Cercului rebusist „Edip-Mihai Cretu” Roman;
*      Sumele aferente premiului câștigat vor fi expediate până la 31.12.2014;
*      Căștigătorii vor comunica modul de  primire a sumei cuvenite (cont bancar, poștă, etc) ;
*   Câștigătorii vor notifica primirea banilor în grupurile REBUS și REBUSMANIA de pe Facebook.Mai jos aveţi documentul ce trebuie completat şi trimis pe adresa  mihaicretu2014@yahoo.com  până la data de  22 decembrie 2014